'Geduld tot alles gaat groeien en bloeien’

Meeste beplanting gedaan, riet en struiken bij Boerdonk komen nog 

Bij Zonneweide De Blauwe Poort doen we ons best om niet alleen energie op te wekken, maar ook om ruimte te geven aan nieuwe natuur. In het park zijn watergangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook zijn struiken en bomen geplant, die ervoor zorgen dat planten en dieren zich thuis voelen. Waterschap Aa en Maas zal de komende tijd, tegelijk met het beekherstel, natte natuur met riet en struiken aanleggen langs de Boerdonkse Aa. Hier kunnen watervogels hun nesten bouwen, het zonnepark is dan minder zichtbaar voor de inwoners van Boerdonk. 

'We hebben de meeste planten al geplant, nu moeten we geduld hebben totdat alles gaat groeien en bloeien. Dat kost wat tijd', zegt Peter Schoch van Green Trust. ´Bij de aanleg van de zonneweide was ons doel om het landschap mooier te maken, met aandacht voor de natuur. We hebben een ontwerp gemaakt dat past bij de omgeving en de natuur in de buurt, zoals het natuurgebied De Blauwe Poort, waar water wordt bewaard. Het ontwerp past ook bij de plannen van Waterschap Aa en Maas om de Boerdonkse Aa te herstellen. We denken dat een mooie plek zal ontstaan waar dieren en planten zich prettig voelen en waar mensen uit de buurt een leuke wandeling kunnen maken.'

 Hulp uit de buurt 

Om het ontwerp te maken is de hulp ingeschakeld van mensen uit de omgeving. Samen met een landschapsarchitect en een natuurexpert is een bijeenkomst gehouden, het 'landschapsatelier'. 'Op die manier konden we echt samenwerken en gebruikmaken van de waardevolle kennis over het landschap en de natuur in de buurt.' In het landschapsatelier zaten verschillende groepen, zoals IVN Laarbeek, IVN Veghel, Weidevolgroep Boerdonk, Dorpsraad Boerdonk, Waterschap Aa en Maas, Stichting Platform Duurzaam Laarbeek, Heemkundekring Erthepe, Heemkundekring de Lage Vonder en gemeenteraadsleden.

In het ontwerp van de zonneweide zijn speciale plekken voor de natuur gemaakt, zoals oevers waar dieren van kunnen genieten, greppels met water, knotwilgen, struiken, grasvelden die weinig worden gemaaid en bermen vol met verschillende soorten planten. Ook is een wandelpad aangelegd, dat de naam Zondurloop draagt. De naam is bedacht door Hans Verhofstadt uit Aarle Rixtel. Het IVN Laarbeek wil helpen om de natuurontwikkeling in de gaten te houden door het observeren van verschillende dieren. Welk dieren in het gebied leven is straks te zien op een speciaal ´biodiversiteitsbord´. 

Iets aangepast plan 

Eerst was het plan om aan de kant van Boerdonk, naast de Boerdonkse Aa, een natuurgebied te maken dat past in het plan van het Waterschap om de beek te herstellen. Schoch: 'Omdat het waterschap graag zelf het hele plan in een keer wilde uitvoeren, hebben we het stuk grond daar aan hen overgedragen. Daarom is er op dit moment nog geen beplanting aan die kant. Het waterschap wil in 2024 beginnen met de werkzaamheden voor het herstel van de beek. Op de plek van de zonneweide zal grond worden weggehaald, zodat er water en natte natuur kan komen. Dan zullen ook riet en struiken worden geplant, waardoor de zonneweide grotendeels aan het zicht van de mensen in Boerdonk wordt onttrokken.'

Er is nog een ander klein verschil met het allereerste ontwerp. ´Langs de autoweg N279 hebben we struiken geplant, maar geen knotwilgen´, legt Schoch uit. ´Dit komt omdat de knotwilgen te dichtbij de zonnepanelen zouden staan en schaduw op de panelen zouden werpen, dat is niet gunstig voor de energie-opbrengst. We zoeken nu een andere plek om extra knotwilgen te planten. De plek hangt ook af van waar we een batterij kunnen plaatsen, om energie van de zonneweide in op te slaan. We kunnen sowieso pas later in het seizoen weer nieuwe planten zetten. We verwachten dat de zonneweide uiteindelijk het groene karakter zal krijgen dat we altijd voor ogen hadden.'

 

(Bron: definitieve landschappelijke inpassing door Bureau Waardenburg; zie: Pictogram pdf Landschappelijke inpassing ZP de Blauwe Poort.pdf)


Deel op: