Laarbeek Energie wordt nieuwe mede-eigenaar van Zonneweide De Blauwe Poort

Een zonneweide van en voor de omgeving, kan dat? Nadat eerder Stichting Platform Duurzaam Laarbeek en de omgeving hebben meegedacht over de vormgeving van de zonneweide, wordt nu de volgende stap gezet. Energiecoöperatie Laarbeek Energie, een initiatief van inwoners stapt in als mede-eigenaar van Zonneweide De Blauwe Poort en laat zien dat het mogelijk is.

Lokaal eigendom is altijd het streven geweest van de initiatiefnemers van Zonneweide De Blauwe Poort. De bouwer van het zonnepark, eigenenergie.net uit Geldrop, zal haar aandelen overdragen aan de coöperatie. Green Trust Group blijft voor de overige 50% eigenaar.

Lieuwe Dragt, projectleider bij Green Trust, vertelt: “Het zit in ons DNA om samen met de omgeving energieprojecten te realiseren. Hoe blij we ook waren met de samenwerking met Stichting Platform Duurzaam Laarbeek, we streefden toch het liefst naar lokaal eigendom. We zijn enorm blij dat we de exploitatiefase als partner van coöperatie Laarbeek Energie in gaan.”

Laarbeek Energie heeft besloten om mede-eigenaar te worden van Zonneweide De Blauwe Poort. ´Een grote stap om meer lokaal opgewekte energie beschikbaar te krijgen, waarbij de inwoners en bedrijven in Laarbeek een stem hebben’, zegt coöperatievoorzitter Frits Swinkels.

Meedoen

De eerder gecommuniceerde obligatielening in Zonneweide De Blauwe Poort wordt door Laarbeek Energie in een andere vorm gegoten. Direct omwonenden van de Zonneweide en alle inwoners van Laarbeek kunnen meedoen door te participeren in Laarbeek Energie. De precieze uitwerking hiervan is te vinden via www.laarbeekenergie.nl.

Over Zonneweide De Blauwe Poort

De Zonneweide in Laarbeek wekt voldoende zonnestroom op voor 3000 huishoudens. Het landschappelijk ontwerp is samen met de omgeving vormgegeven onder begeleiding van een landschapsarchitect. De bouw vond in 2022 plaats en op 9 juni wordt de opening gevierd met een feest voor de hele omgeving. Wees welkom, leer de nieuwe aandeelhouders kennen en proost met elkaar op zonnestroom uit Laarbeek! Meer informatie over de opening is hier te vinden.

Over Laarbeek Energie

Coöperatie Laarbeek Energie is in 2022 opgericht met het doel om Laarbeek op termijn energieneutraal te maken, de wereld beter achter te laten aan onze kinderen en de energiekosten in de greep houden. Laarbeek Energie wil deelnemen aan lokale energieprojecten, energiebesparing promoten, ontwikkelingen stimuleren op het gebied van energie- en warmteopslag en andere duurzame initiatieven inzetten. Laarbeek Energie is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Kijk voor meer informatie over de coöperatie op www.laarbeekenergie.nl


Deel op: