Frits Swinkels, Laarbeek Energie: Onze deelname aan Zonneweide de Blauwe Poort is een eerste stap

Laarbeek Energie heeft besloten om mede-eigenaar te worden van Zonneweide De Blauwe Poort. ´Een grote stap om meer lokaal opgewekte energie te krijgen, waarbij de inwoners een stem hebben in het park, zegt coöperatievoorzitter Frits Swinkels. 

´In Laarbeek is een groot verschil tussen het energieverbruik en de energieopwekking´, zegt Frits (zie toelichting energieverbruik, red.). ‘Om aan onze energiebehoefte te blijven voldoen, moeten we maatregelen nemen. Dat kan met zonnepanelen op je eigen dak en ook door samen grootschalig energie op te wekken.’  

Laarbeek Energie wil de drijvende kracht zijn, door lokaal energie-initiatieven aan te jagen en te organiseren met burgers en bedrijven uit het dorp. Zonneweide De Blauwe Poort is hier een voorbeeld van. ‘Wat je motief ook is - geopolitiek, de toekomst van je kleinkinderen of geld - laten we samenwerken aan een oplossing.´ 

Test voor Laarbeek 

Frits erkent dat het een spannende beslissing is om als mede-eigenaar in Zonneweide De Blauwe Poort BV te stappen. ‘Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat het mogelijk is om lokaal energie op te wekken, waarbij burgers en bedrijven invloed hebben op het park. Dit is ook een test om te zien of er voldoende mensen in Laarbeek zijn die dit belangrijk vinden en die willen meedoen.’ 

Genoeg te besluiten  

Ook in deze fase, nu de zonneweide is gebouwd en stroom opwekt, is er nog veel om over te besluiten. Zoals over het groen in het park. ‘Kunnen we, naast de maatregelen die al zijn getroffen, nog meer doen om de biodiversiteit te verbeteren? Waar gaat de opgewekte duurzame stroom en de opbrengsten uit de stroomverkoop naar toe. Is het slim om te investeren in een batterij, zodat we op zonnige dagen overtollige energie kunnen opslaan? Allemaal vragen waar we als mede-eigenaar over mee beslissen.’ 

Energieopslag  

Laarbeek Energie hoopt in de toekomst een koppeling te maken tussen de zonneweide en het industrieterrein De Bemmer om de bedrijven van lokale stroom te voorzien. De droom is om uiteindelijk ook lokaal opgewekte elektriciteit te leveren aan de inwoners en Laarbeek energieneutraal te maken.’ 

Dat is niet een-twee-drie gedaan. Frits beseft dat het belangrijk is om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van een lokale energievoorziening. ‘Dit kost tijd, naast technische uitdagingen zijn er ook wet- en regelgeving uitdagingen. Maar door de regie te nemen kunnen we, onder de vlag van Laarbeek Energie, meedoen en invloed uitoefenen. Hoe mooi zou het zijn als we in Laarbeek met elkaar kunnen zorgen voor onze eigen energie?’  

Investeren = rendement en zeggenschap 

Zonneweide De Blauwe Poort BV is momenteel eigendom van Eigen Energie en Green Trust. Eigen Energie wil haar aandeel van vijftig procent overdragen aan Laarbeek Energie. Daarnaast neemt Laarbeek Energie een lening over van De Blauwe Poort. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,4 miljoen. De voorwaarden worden momenteel uitgewerkt in een informatiebrochure, die uiterlijk eind mei 2023 beschikbaar is via de website van Laarbeek Energie. De participaties gaan naar verwachting € 250 per stuk kosten, met een minimum van 2 participaties per persoon.  

‘Wanneer je participaties neemt, dan wordt je ook lid van Laarbeek Energie´, licht Frits toe. ‘Naast rendement op je inleg, heb je zeggenschap in de coöperatie. Dat gaat volgens het principe ‘één mens, één stem´. Het maakt niet uit hoeveel geld je inlegt, iedere stem is gelijk. Dat past bij het idee van onze coöperatie, die is van en voor iedereen in Laarbeek.’ 


Energieverbruik en -opwek in Laarbeek (2022)

Energieverbruik              3110 TerraJoule (TJ)

Energie-opwek               117 TerraJoule (3,7% van het energieverbruik)

Ambitie in 2035             tenminste 25% lokale duurzame energie-opwek, waarvan 9% via zonneparken                           

Bron: Lokale Energie Strategie Laarbeek, 2022


Over Coöperatie Laarbeek Energie

Laarbeek Energie is een lokale coöperatie, opgericht in 2022. De coöperatie heeft als doel om Laarbeek energieneutraal te maken, de wereld beter achter te laten aan onze kinderen en de energiekosten in de greep houden. Laarbeek Energie wil deelnemen aan lokale energieprojecten, energiebesparing promoten, ontwikkelingen stimuleren op het gebied van energie- en warmteopslag en andere duurzame initiatieven inzetten. Laarbeek Energie is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

De coöperatie wordt bestuurd door vijf bestuursleden en een Raad van Advies en telt momenteel zo’n dertig leden, die allemaal uit Laarbeek en omgeving komen. Iedereen uit Laarbeek en omgeving kan lid worden. Meer op laarbeekenergie.nl

Op de foto vlnr: Frank Kemme, Andries Mulder en Frits Swinkels, initiatiefnemers en bestuursleden Laarbeek Energie. (Credits: Daan Daniëls)


Deel op: