Omgevingsfonds Zonneweide De Blauwe Poort

In de gemeente Laarbeek is het vanaf 2023 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie voor duurzaamheidsprojecten. In de gemeente zijn een viertal zonneparken in ontwikkeling, deze geven elk een bedrag per MWh aan het Omgevingsfonds Duurzaamheid. Deze pot zal gebruikt worden om Laarbeek te verduurzamen. De meeste parken zijn nog in ontwikkeling maar Zonneweide De Blauwe Poort wekt al duurzame energie op en draagt daarom bij aan het fonds.

Wanneer je een aanvraag doet voor een financiering van een duurzaamheidsproject, moet deze wel aan een aantal gestelde voorwaarden voldoen. De gemeente beheert het fonds en beoordeelt aanvragen en wordt ondersteund door Stichting Platform Duurzaam Laarbeek. Er kunnen aanvragen voor kleine (max. 1000 euro) of grote projecten (max 10.000 euro) gedaan worden. Voor projecten met van meer dan 10.000 euro is het mogelijk dat de gemeente meedenkt over cofinanciering.

Wil je meer weten over het omgevingsfonds en de subsidiemogelijkheden, ga dan naar www.laarbeek.nl/duurzaamheidsfonds.


Deel op: