Samenwerking met coöperatie Laarbeek Energie

De initiatiefnemers van Zonneweide de Blauwe Poort – Green Trust en Eigen Energie- zijn nauw in gesprek met coöperatie Laarbeek Energie over mogelijke vormen van samenwerking in het project. Het plan om obligaties uit te geven staat nog steeds. De uitgifte is uitgesteld tot de zonneweide in bedrijf is. Ook wordt onderzocht of de coöperatie mede-eigenaar van het project kan worden. Lieuwe Dragt van Green Trust licht de ontwikkelingen toe.

‘Op dit moment zijn we in gesprek met coöperatie Laarbeek Energie over de mogelijkheden van een samenwerking’, vertelt Lieuwe. Green Trust is op dit moment samen met Eigen Energie eigenaar van de zonneweide. ´De samenwerking met de coöperatie zou goed aansluiten op onze filosofie, die uitgaat van participatie van inwoners. Dat houdt in dat omwonenden in het voortraject hebben meegedacht over de landschappelijke inpassing en dat de mensen uit Laarbeek en omgeving straks ook financieel kunnen meeprofiteren van het project.´  

Brede en nauwe samenwerking

Om een goede vorm te vinden hebben de gesprekken nog wat tijd nodig,. Daarom is besloten om het zonnepark eerst af te bouwen en elektriciteit te gaan produceren. Dragt: ´Het doel is om in ieder geval tot een vorm van samenwerking te komen, waarbij de coöperatie ten minste een rol krijgt bij de geplande uitgifte van obligaties. Onze voorkeur gaat echter uit naar een bredere en nauwere samenwerking, wat betekent dat momenteel ook wordt onderzocht of de coöperatie mede-eigenaar van het zonnepark kan worden.’  

Volop in beweging

Een belangrijke overweging die meespeelt, is de huidige situatie in de maatschappij en op de energiemarkt. ‘De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat brengt uitdagingen en onzekerheden met zich mee, die van invloed zijn op hoe de financiële participatie eruit komt te zien.’ 

 Wilt u op de hoogte blijven van de samenwerking met de coöperatie Laarbeek Energie: meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.


Deel op: