Zonneweide de Blauwe Poort boekt voortgang met toezichter Willy Verbruggen

De bouw van zonneweide De Blauwe Poort bij Laarbeek vordert gestaag. Onder een stralende zon zet een team van twaalf medewerkers zich zes dagen per week in om te zorgen dat de zonneweide later deze zomer klaar is. Willy Verbruggen, operationeel uitvoerder bij Eigen Energie leidt de bouw in goede banen en zorgt dat ‘de jongens rustig en veilig hun werk kunnen doen’.

Bij de start van de bouw begin juni zorgde de regen voor enige vertraging. Inmiddels loopt alles volgens plan en worden de contouren van de zonneweide langzaam zichtbaar. Het zonnepark, met een oppervlakte van tien hectare is opgedeeld in twee velden, die worden doorkruist door een wandelpad dat is omzoomd met wilgen. Het pad loopt naar het gelijknamige natuurgebied De Blauwe Poort, dat aan het zonnepark grenst.

Natuurvriendelijk

Zonneweide De Blauwe Poort is zo ontworpen dat het past bij de omgeving. Door het park heen worden watergangen aangelegd, met glooiende, natuurvriendelijke oevers. De geulen vormen een natuurlijke afscheiding, de oevers geven ruimte aan planten en dieren. In dat opzicht onderscheidt het project zich volgens Willy van veel andere zonneparken, die meestal worden omheind door hekwerken.

Een uitdaging voor de bouwers zijn de olie- en gasleidingen die dwars door het tweede zonneveld lopen. De pijpen liggen vlak onder de grond, op zo´n dertig centimeter diepte. Onder toezicht van de Gasunie en Rotterdam Rijn Pijpleiding is de grond opgehoogd, zodat de buizen beter beschermd zijn. Hier wordt straks een nieuw fietspad aangelegd, van de Middenweg naar natuurpark De Blauwe Poort.

Handwerk

Nu het grondwerk is gedaan zijn de werklui bezig met de installatie van de stalen onderconstructie voor de zonnepanelen. De dragers worden geheid en dan worden de dwarsbalken stuk voor stuk handmatig afgewerkt en de elektriciteitskabels getrokken. Een tijdrovende klus, maar het eerste zonneveld met 2000 panelen is bijna klaar. Binnen enkele weken worden de zonnepanelen geplaatst: bijna 17.000 voor het totale park. In teams van twee of drie man sterk, kunnen per dag duizend tafels worden geplaatst.

Vakkundig

Voor de installatie is het bedrijf Kaska uit Tsjechië ingehuurd, een vaste partner van Eigen Energie. ‘In ons land is een tekort aan vakkundig personeel´, legt Willy uit. De Tsjechische vaklieden werken vier weken achter elkaar, zes dagen per week, acht uur per dag. Dan worden ze afgelost door een nieuw team en gaan ze twee weken naar huis.

Willy zorgt dat de werklieden hun werk goed kunnen doen en aan de gang blijven. Een veelzijdige baan, waar hij volop van geniet. ´Elke dag is anders.´ Als de grote regelaar ziet hij toe op een veilige bouwplaats, dat de nodige materialen er op tijd zijn en onderhoudt hij het contact met leveranciers. Als alles volgens plan loopt en het weer meewerkt, denkt Willy dat De Blauwe Poort eind september op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten en stroom kan gaan leveren. Voor de mensen uit de buurt wordt na de oplevering een open dag gehouden, om een kijkje te kunnen nemen bij het project.


Deel op: