Bouw Zonneweide De Blauwe Poort van start 

De bouw van Zonneweide De Blauwe Poort is deze week gestart. De bouwwerkzaamheden duren naar verwachting tot september. Dan wordt het zonnepark aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en kan het stroom gaan leveren. Zonneweide De Blauwe Poort wekt met 9,5 MW groene energie op voor zo´n 3.000 huishoudens. 

De bouwactiviteiten beginnen met het heien van grondpalen. Dit duurt ongeveer twee weken. Tijdens de zomer worden de stalen onderconstructie, de zonnepanelen en omvormers geplaatst. De laatste stap is de aansluiting op het elektriciteitsnet. Als alles volgens plan gaat, levert het park in september dit jaar stroom.  

Recreatie en natuur 
Zonneweide De Blauwe Poort ligt langs de N279-route, direct naast natuurgebied De Blauwe Poort. Mensen uit de omgeving hebben meegedacht over het ontwerp. In de zonneweide komen sloten en beplanting, die gunstig zijn voor planten en dieren. Dwars door het zonnepark wordt een nieuw fietspad aangelegd, dat leidt naar het naastgelegen natuurgebied. Met de heemkundekringen De Lange Vonder, Erthepe en De Kommanderij Gemert is afgesproken dat zij financiële steun krijgen voor hun plan ‘Heen en weer’. Zo komen geschiedenis, natuur en duurzame energie samen en draagt Zonneweide De Blauwe Poort bij aan de recreatiemogelijkheden in het gebied. 

Inwoners mede-eigenaar 
De zonneweide wordt ontwikkeld door Green Trust en Eigen Energie. De intentie is dat de net opgerichte lokale coöperatie Laarbeek Energie mede-aandeelhouder wordt. Dit past bij het idee van de ontwikkelaars dat De Blauwe Poort een zonneweide van en voor de regio moet zijn.  

Omgevingsfonds 
Van elke MWh die Zonneweide De Blauwe Poort opwekt, gaat een bedrag van € 0,65 in een omgevingsfonds. Dit komt jaarlijks neer op zo’n € 6.000. Het fonds wordt bestuurd door de gemeente Laarbeek en is bedoeld voor lokale duurzame projecten. Het omgevingsfonds gaat in zodra de zonneweide stroom opwekt. 


Deel op: