Bouw Zonneweide De Blauwe Poort start dit voorjaar

BOUW ZONNEWEIDE DE BLAUWE POORT START DIT VOORJAAR
Inschrijving obligaties waarschijnlijk mogelijk vanaf Q2

De bouw van Zonneweide De Blauwe Poort start dit voorjaar. Na een wat langere aanbestedingsperiode is eind 2021 het Geldropse Eigen Energie.net geselecteerd voor de aanleg van de Zonneweide. Tegelijkertijd start ook de obligatie-uitgifte: naar verwachting is inschrijving in het tweede kwartaal mogelijk. Direct omwonenden krijgen voorrang!

(toekomstige) partners
Het heeft wat langer geduurd om een leverancier te selecteren. Mede door corona zijn de grondstofprijzen voor zonnepanelen enorm gestegen, waardoor het een moeilijke klus leek om panelen voor een eerlijke prijs aan te kopen. Gelukkig is met Eigen Energie.net uit Geldrop een  lokale partij gevonden. Bovendien wordt Eigen Energie.net naast leverancier en installateur, ook voor 50% aandeelhouder van het project. Het is daarnaast de bedoeling dat de – nog op te richten – lokale coöperatie Laarbeek Energie aandeelhouder wordt. Dat past bij de visie van de ontwikkelaars van Zonneweide De Blauwe Poort: een Zonneweide van en voor de regio. Door lid te worden van die coöperatie, kunt u op termijn niet alleen meedenken over Zonneweide De Blauwe Poort, maar kunt u ook meebeslissen over andere duurzame energieprojecten in de regio en samen met uw buren Laarbeek vergroenen!

Planning
De eerste bouwvoorbereidingen, zoals het terrein bouwklaar maken, zullen binnenkort te zien zijn. Het is de bedoeling dat de panelen vanaf april arriveren en als alles volgens planning gaat, is de Zonneweide tegen de zomer gereed: precies op tijd om alle zonuren op te vangen!

Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing die samen met de omgeving vormgegeven is, wordt gedeeltelijk tijdens de bouw aangelegd. De graafwerkzaamheden daarvoor worden tijdens de bouw verricht, de beplanting zal pas tegen het einde van de bouw worden aangelegd om beschadiging door bouwwerkzaamheden te beperken. Niet alles staat dan al in groei en bloei: dat kan nog wel even duren. Ook is met de Heemkundekringen De Lange Vonder, Erthepe en De Kommanderij Gemert afgesproken een financiële bijdrage te leveren aan hun projectplan: “Heen en weer”. Op die manier koppelen we cultuurhistorie aan duurzame energie en wordt de geschiedenis van het gebied rondom de Blauwe Poort samengesmolten met innovatie.

Obligatielening
Het is de bedoeling dat de omgeving op meerdere manieren (financieel) profiteert van de Zonneweide. Daarom geeft Zonneweide De Blauwe Poort een obligatielening uit tegen een aantrekkelijke rente. Er is tussen €500.000,- en €700.000 beschikbaar tegen een rente van 4%. De looptijd hiervan is tien jaar. Omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van de Zonneweide krijgen voorrang. We verwachten de uitgifte van de obligaties rond april te starten. Te zijner tijd is alle informatie te vinden in de uitgebreide informatiebrochure. Ook organiseren we een informatieavond. Wilt u op de hoogte blijven van de obligatielening? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief via het formulier hierboven.

Omgevingsfonds
Van elke MWh die Zonneweide De Blauwe Poort opwekt, komt een bedrag van €0,65 ten goede aan het omgevingsfonds. Dit komt jaarlijks neer op zo’n €6.000,-. Dit fonds wordt beheerd door de gemeente Laarbeek en komt ten goede aan lokale duurzame projecten. Het omgevingsfonds gaat in zodra de Zonneweide stroom produceert.

 


Deel op: