Zon, water en natuur: de natuurlijke elementen in de gemeente Laarbeek samen zorgen voor verduurzaming van de regio. Zonneweide De Blauwe Poort wekt met 9,5MW voldoende groene energie op voor zo’n 3.000 huishoudens.

Zonneweide De Blauwe Poort

Zonneweide De Blauwe Poort geeft een boost aan de verduurzaming van de regio. De zonneweide is in de zomer van 2022 gebouwd. Het landschappelijk ontwerp is met mensen uit de omgeving en een landschapsarchitect vormgegeven. Dit heeft er mede toe geleid dat de zonneweide bijdraagt aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Nu Zonneweide De Blauwe Poort is aangesloten op het net en energie opwekt, is de volgende stap de participatie van mensen uit de buurt via coöperatie Laarbeek Energie. Via deze website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Meedenken en meedoen

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom werken we samen met Stichting Platform Duurzaam Laarbeek en de coöperatie Laarbeek Energie. U kon al op verschillende manieren meedenken over de realisatie van Zonneweide De Blauwe Poort. Ook nu alle verguninngen binnen zijn, de SDE-subsidie is verleend en het landschapsontwerp is goedgekeurd, blijven we graag met u in gesprek. Heeft u vragen, stuur ons dan een bericht.

Lokale samenwerking

We werken samen met de Stichting Platform Duurzaam Laarbeek en de lokale coöperatie Laarbeek Energie. De coöperatie stapt in de loop van 2023 in als mede-eigenaar van het project. Dat past bij de visie van de ontwikkelaars van Zonneweide De Blauwe Poort: een Zonneweide van en voor de regio. Door lid te worden van die coöperatie, kunt u niet alleen meedenken over Zonneweide De Blauwe Poort, maar kunt u ook meebeslissen over andere duurzame energieprojecten in de regio en samen met uw buren Laarbeek vergroenen!

Planning

De bouw van Zonneweide De Blauwe Poort is klaar. In september 2022 juni zijn de laatste werkzaamheden gedaan en is het park in bedrijf genomen.

Landschappelijk ontwerp

Het landschappelijke ontwerp is samen met de omgeving is vormgegeven. De beplanting uit het plan is grotendeels in het najaar van 2022 aangelegd en wordt in 2023 afgerond. Het heeft tijd nodig voor alles goed groeit en bloeit. Lokale natuurorganisaties zijn betrokken bij het onderhoud. De Heemkundekringen De Lange Vonder, Erthepe en De Kommanderij Gemert hebben een financiële bijdrage uit het project gekregen voor hun projectplan: “Heen en weer”. Op die manier koppelen we cultuurhistorie aan duurzame energie. Zo gaat de geschiedenis van het gebied rondom de Blauwe Poort hand in hand met innovatie. Bekijk het definitieve landschapsontwerp.

Participatie

Het is de bedoeling dat de omgeving op meerdere manieren (financieel) profiteert van Zonneweide De Blauwe Poort. De eerder gecommuniceerde obligatielening in het project wordt door Laarbeek Energie in een andere vorm gegoten. Direct omwonenden van de Zonneweide en alle inwoners van Laarbeek kunnen meedoen door te participeren in Laarbeek Energie. De precieze uitwerking hiervan is te vinden via www.laarbeekenergie.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Zonneweide De Blauwe Poort? U kunt zich hiernaast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief zodat u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangt!