Zon, water en natuur: de natuurlijke elementen in de gemeente Laarbeek samen zorgen voor verduurzaming van de regio. Zonneweide De Blauwe Poort wekt met 9,5MW voldoende groene energie op voor zo’n 3.000 huishoudens.

Zonneweide De Blauwe Poort

Zonneweide De Blauwe Poort geeft een boost aan de verduurzaming van de regio. De zonneweide is in de zomer van 2022 gebouwd. Het landschappelijk ontwerp is met mensen uit de omgeving en een landschapsarchitect vormgegeven. Dit heeft er mede toe geleid dat de zonneweide bijdraagt aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Nu Zonneweide De Blauwe Poort is aangesloten op het net en energie opwekt, is de volgende stap uitzoeken of uitgifte van obligaties mogelijk is. Het idee is dat direct omwonenden daarbij voorrang krijgen. Via deze website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Meedenken en meedoen

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom werken we samen met Stichting Platform Duurzaam Laarbeek. U kon al op verschillende manieren meedenken over de realisatie van Zonneweide De Blauwe Poort. Ook nu alle verguninngen binnen zijn, de SDE-subsidie is verleend en het landschapsontwerp is goedgekeurd, blijven we graag met u in gesprek. Heeft u vragen, stuur ons dan een bericht.

Lokale participatie

We werken samen met de Stichting Platform Duurzaam Laarbeek. Het is daarnaast de bedoeling dat de lokale coöperatie Laarbeek Energie aandeelhouder wordt. Dat past bij de visie van de ontwikkelaars van Zonneweide De Blauwe Poort: een Zonneweide van en voor de regio. Door lid te worden van die coöperatie, kunt u op termijn niet alleen meedenken over Zonneweide De Blauwe Poort, maar kunt u ook meebeslissen over andere duurzame energieprojecten in de regio en samen met uw buren Laarbeek vergroenen!

Planning

De bouw van Zonneweide De Blauwe Poort is in volle gang. In juni is het terrein bouwklaar gemaakt. In de zomer wordt de stalen onderconstructie in elkaar gezet, daarna kunnen de zonnepanelen worden geplaatst. Als alles volgens planning gaat is de Zonneweide aan het einde van de zomer klaar om de energie van de zon op te vangen.

Landschappelijk ontwerp goedgekeurd

De landschappelijke inpassing die samen met de omgeving vormgegeven is, wordt gedeeltelijk tijdens de bouw aangelegd. De graafwerkzaamheden daarvoor worden tijdens de bouw verricht, de beplanting zal pas tegen het einde van de bouw worden aangelegd om beschadiging door bouwwerkzaamheden te beperken. Niet alles staat dan al in groei en bloei: dat kan nog wel even duren. Ook is met de Heemkundekringen De Lange Vonder, Erthepe en De Kommanderij Gemert afgesproken een financiële bijdrage te leveren aan hun projectplan: “Heen en weer”. Op die manier koppelen we cultuurhistorie aan duurzame energie en wordt de geschiedenis van het gebied rondom de Blauwe Poort samengesmolten met innovatie. Bekijk het definitieve landschapsontwerp.

Obligatielening

Het is de bedoeling dat de omgeving op meerdere manieren (financieel) profiteert van de Zonneweide. Daarom geeft Zonneweide De Blauwe Poort een obligatielening uit tegen een aantrekkelijke rente. Het gaat om een obligatielening van € 500.000 met een looptijd van 10 jaar en een rendement van 4%. U kunt vanaf € 500 meedoen. Omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van de Zonneweide krijgen voorrang. Tegen de tijd dat de uitgifte van de zonaandelen start, vindt u alle informatie op deze website en in de uitgebreide informatiebrochure. Ook organiseren we een informatieavond. Wilt u op de hoogte blijven van de obligatielening? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief via deze website.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Zonneweide De Blauwe Poort? U kunt zich hiernaast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief zodat u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangt!